Bram Roza Festival

Bram Roza Festival

Expositie van Mirian Zimmerman en Wim Bauer

Opening zaterdag 1 september om 13.30

In het kader van het Bram Rozafestival exposeren Mirian Zimmerman en Wim Bauer schilderijen, landschappen en gedichten.

De wethouder cultuur van Korendijk: Marga van Hulst opent de expositie op 1 september om 13.30

Aansluitend volgt om 14.00 u. het openingsprogramma van het Bram Rozafestival.

 

Laatste roerdomp

Grenzend aan de boezem
van rimpelend water
fluisteren de biezen
met wilgen
langs mijn pad
zien de hoogste takken
dan jouw camouflage
zien ze jou
gespiegeld in het nat
waarin het onbelangrijk
wel voor eeuwig
lijkt te krullen

jouw zware roep
vanuit het diepste
donker diep
is hier geboren
nee
ik hoef je niet te zien
om het wonder te geloven
laat alleen nog
eenmaal van je horen

 

Voor een nieuwe expositie ga ik op atelierbezoek bij Mirian Zimmerman.

In 2006 exposeerde zij eerder in de galerie. Destijds met werk dat ontstaan was tijdens het Bram Roza Festival 2006. Samen met Henk van den Berg vervulde zij een voortrekkersrol bij het grootste projekt van dat jaar: een 500 meter lang lint van schilderijen, tekeningen en teksten met de rivier als thema. Het lint kwam er, met inspanning van velen, groot en klein, amateur en professional, het leverde een imposant beeld op. Het lint verdween, de indrukken opgedaan tijdens de weken op het Gors aan het Spui leverden fraaie schilderijen en schetsen op.

Op de tentoonstelling in oktober 2006 was het werk van Mirian op het Gors langs het Spui te zien. Op de expositie was het beeld zichtbaar van een schilder in aktie ; drippings, laklagen met in elkaar vloeiende verf, laag over laag, kleuren in het palet van het zomerse Gors, waar de tinten van kattenstaarten, ratelaars en andere bloemen de toon zetten.

Nu 2012 ligt voor het Bram Roza Festival de klemtoon op woorden in het landschap. Van natuurlijk materiaal (wilgentenen) worden teksten gemaakt, soms losse woorden, die in het landschap staan. Deze verbinding van taal en beeld brengt me op het idee om met Wim Bauer, landschapsdichter van de Hoeksche Waard een atelierbezoek te brengen aan Mirian Zimmerman. Kijken of de ontmoeting tussen Mirian en Wim, inspiratie voor een gezamenlijke expositie tijdens het Bram Roza Festival oplevert. Het atelierbezoek is 26 juni om 16.00u. Mirian heeft kennisgemaakt met teksten van Wim, staat open voor het idee, Wim heeft de site van Mirian bekeken en is enthousiast. Ik ben benieuwd.

Verslag volgt.