Bram Roza Festival

Op zaterdag 26 augustus openen we om 13.00 u. de expositie ter gelegenheid van het Bram Roza Festival.

De Blauwbilgorgel
Katinka van Haren

De tentoonstelling bestaat uit twee delen:

  1. In de galerie: De originele tekeningen van Katinka van Haren, gemaakt voor  het  boek:  Gorgelwezens & gorgelrijmen.
  2. Op het Gors langs het Spui: De buitenexpositie bestaande uit 40 panelen met Gorgelrijmen en gorgelwezens.

Voor  velen is de Blauwbilgorgel, het titelgedicht, van de schrijver C.Buddingh’  het bekendst. Maar ook de andere dieren mogen er wezen.

Kom dus kijken naar de originele tekeningen in de galerie van o.a. de Pippel, de Kwink, de Knork en de Wellesnieteskrab. Lees de gedichten. Bekijk het boek – Gorgelrijmen & gorgelwezens – van C. Buddingh’ en Katinka van Haren. Het boek is te koop.  (€19,95)

Loop na de opening mee met Eelse Bies en bezoek de buitenexpositie op het terrein langs het Spui.  Daar kunt u ook de Bramdag beleven.

De expositie loopt t/m 28 oktober 2017

Opening van het Bram Roza Festival

Joris Erwich opende het Bram Roza Festival 2016 met een performance.

Ton Erwich is een samenwerking aangegaan met de kunstkring aan de overkant van het water. Hij heeft daar kistjes afgeleverd en de kunstenaars hebben er prachtige kunstwerken van gemaakt! Als verrassingsopening stond er een grote kist voor de deur waaruit een voorstelling ontsprong waar het proces van het maken van een muziekstuk werd gespeeld. Een fantastische start van het festival!

De kistjes zijn te bewonderen in Galerie DeBuut.

Het kistjesproject

KistjeKunstkring Voorne heeft het idee omarmd om aan de slag te gaan met het kistjesproject. De omvang is 30 kistjes van ±  30 x30 cm. De betrokken kunstenaars gaan aan de slag met het kistje. Door bewerkingen wordt een betekenis aan het kistje gegeven. Het kistje kan een kader, lijst, kastje zijn voor wat de kunstenaar heeft gemaakt.

Het kan de functie krijgen van safe, brandkast, kabinet, container, ideeënbus, koelkast, doofpot, kliko, altaar, tabernakel, speeldoos, klankkast, schatkist, boekenkist, verbanddoos of noem maar op. In verbinding met abstractere zaken kunnen dan zaken ontstaan als: een brievenbus voor slepende kwesties, een koelkast voor het klimaat, een klankkast voor verwante ideeën, een kliko voor mislukte windparken, een tabernakel voor gekoesterde verlangens, een altaar voor verloren voornemens, een doofpot voor heikele zaken, een safe voor sjoemelsoftware, een kist met verdwenen spreuken en een kabinet voor onvoltooide zaken, een vitrine voor mislukte bedenksels. Het aantal mogelijkheden is legio. De keus is aan de kunstenaars.

De uiteindelijk ontstane kunstwerkjes worden geëxposeerd in galerie DeBuuT en zijn te koop. Bij de opening van het Bram Roza Festival gaat deze expositie van start. De opening vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2016 om 12.00 u. Het wordt een bijzondere opening.

Expositie in Galerie DeBuuT

ToppuntDit jaar vindt er een expositie plaats van de 24 beeldende kunstenaars die meewerken aan het festival 2013. De expositie wordt genoemd –TOPPUNT- Alle deelnemers exposeren een werkstuk in de galerie. Deze tentoonstelling van tussen de 20 en 30 werkstukken wordt op zaterdag 7 september om 13.30  geopend door de waarnemend burgemeester van Korendijk: Servaas Stoop. Een van de –TOPPUNTEN- zal onthuld worden. Deze openingshandeling vormt de start van het Bram Rozafestival 2013. Vanaf de Voorstraat 32 kunnen de belangstellenden na het bekijken van de expositie via de dichtroute naar het Gors lopen waar het verdere openingsprogramma plaatsvindt.