Bram Roza Festival

Bram Roza Festival

Opening van het Bram Roza Festival

Joris Erwich opende het Bram Roza Festival 2016 met een performance.

Ton Erwich is een samenwerking aangegaan met de kunstkring aan de overkant van het water. Hij heeft daar kistjes afgeleverd en de kunstenaars hebben er prachtige kunstwerken van gemaakt! Als verrassingsopening stond er een grote kist voor de deur waaruit een voorstelling ontsprong waar het proces van het maken van een muziekstuk werd gespeeld. Een fantastische start van het festival!

De kistjes zijn te bewonderen in Galerie DeBuut.

Spreukenpad op het Gors

IMAG0469Samen met Hennie Hut en de leerlingen van het Wellantcollege gaan we een spreukenpad inrichten op het Gors in Nieuw-Beijerland. Een spreukenpad is een wandeling langs betegelde bordjes met spreekwoorden, wijsheden en gezegdes. As. dinsdag is de eerste fase, de leerlingen gaan met Delftsblauw tegeltjes beschilderen. Ze krijgen daarbij les van Ton Erwich in het opbrengen en verwerken van het delftsblauw. De tegeltjes worden voorzien van hoekmotief, kader en tekst. De teksten zijn binnen een project op school tot stand gekomen.

In de tweede fase worden de tegeltjes geglazuurd en afgebakken in galerie DeBuuT. Als alles is afgewerkt wordt het pad met de tegelwijsheden van het Wellant. (derde fase) voor de aanvang van het Bram Rozafestival (27 augustus) op het gors langs de Spuidijk ingericht. Tijdens het Festival kunnen bezoekers het spreukenpad lopen.

Het kistjesproject

KistjeKunstkring Voorne heeft het idee omarmd om aan de slag te gaan met het kistjesproject. De omvang is 30 kistjes van ±  30 x30 cm. De betrokken kunstenaars gaan aan de slag met het kistje. Door bewerkingen wordt een betekenis aan het kistje gegeven. Het kistje kan een kader, lijst, kastje zijn voor wat de kunstenaar heeft gemaakt.

Het kan de functie krijgen van safe, brandkast, kabinet, container, ideeënbus, koelkast, doofpot, kliko, altaar, tabernakel, speeldoos, klankkast, schatkist, boekenkist, verbanddoos of noem maar op. In verbinding met abstractere zaken kunnen dan zaken ontstaan als: een brievenbus voor slepende kwesties, een koelkast voor het klimaat, een klankkast voor verwante ideeën, een kliko voor mislukte windparken, een tabernakel voor gekoesterde verlangens, een altaar voor verloren voornemens, een doofpot voor heikele zaken, een safe voor sjoemelsoftware, een kist met verdwenen spreuken en een kabinet voor onvoltooide zaken, een vitrine voor mislukte bedenksels. Het aantal mogelijkheden is legio. De keus is aan de kunstenaars.

De uiteindelijk ontstane kunstwerkjes worden geëxposeerd in galerie DeBuuT en zijn te koop. Bij de opening van het Bram Roza Festival gaat deze expositie van start. De opening vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2016 om 12.00 u. Het wordt een bijzondere opening.

Gerard Bogaerds, Margot Deden, Jessica Telgt, Hennie hut exposeren in de galerie.

In de maand juni exposeren Gerard Bogaerds, Jessica Telgt, Hennie Hut en Margot Deden. Houten beelden, schilderijen, etsen, aquarellen, assemblages en collages. Tijdens de open atelierdagen is hun werk al door vele (260) bezoekers bekeken. De reacties waren positief. Hun werk blijft daarom voor de mensen die in het weekend van 28-29 mei niet in de gelegenheid waren nog tot tot en met 2 juli in de galerie opgesteld. De maanden juli en de eerste helft van augustus is de galerie gesloten.

Daarna openen we op 27 augustus hier in de galerie het Bram Rozafestival. We doen dat met een bijzonder project waar 27 kunstenaars aan meewerken: het kistjes project. Het project is in samenwerking met Kunstkring Voorne/Putten tot stand gekomen. Later volgt meer informatie.