kistjesproject

Het kistjesproject

KistjeKunstkring Voorne heeft het idee omarmd om aan de slag te gaan met het kistjesproject. De omvang is 30 kistjes van ±  30 x30 cm. De betrokken kunstenaars gaan aan de slag met het kistje. Door bewerkingen wordt een betekenis aan het kistje gegeven. Het kistje kan een kader, lijst, kastje zijn voor wat de kunstenaar heeft gemaakt.

Het kan de functie krijgen van safe, brandkast, kabinet, container, ideeënbus, koelkast, doofpot, kliko, altaar, tabernakel, speeldoos, klankkast, schatkist, boekenkist, verbanddoos of noem maar op. In verbinding met abstractere zaken kunnen dan zaken ontstaan als: een brievenbus voor slepende kwesties, een koelkast voor het klimaat, een klankkast voor verwante ideeën, een kliko voor mislukte windparken, een tabernakel voor gekoesterde verlangens, een altaar voor verloren voornemens, een doofpot voor heikele zaken, een safe voor sjoemelsoftware, een kist met verdwenen spreuken en een kabinet voor onvoltooide zaken, een vitrine voor mislukte bedenksels. Het aantal mogelijkheden is legio. De keus is aan de kunstenaars.

De uiteindelijk ontstane kunstwerkjes worden geëxposeerd in galerie DeBuuT en zijn te koop. Bij de opening van het Bram Roza Festival gaat deze expositie van start. De opening vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2016 om 12.00 u. Het wordt een bijzondere opening.